Η αναγγελία του γάμου θα πρέπει να γίνει σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, όχι νωρίτερα από τρεις μήνες και τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από το γάμο. Θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα των μελλονύμφων, τα ονόματα των γονέων τους, τα πατρώνυμα των μητέρων τους, τον τόπο γέννησης και τον τόπο κατοικίας τους, καθώς και την περιοχή που θα γίνει ο γάμος. Θα χρειαστούν δύο φύλλα της της εφημερίδας με την εν λόγω δημοσίευση.

 

 

anagelia