Η αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση ληξιαρχικής πράξης γάμου είναι ο οικείος δήμος ή κοινότητα, ενώ η δήλωση πρέπει να γίνει εντός 40 (σαράντα) ημερών από την τέλεση του γάμου.

 Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, από την 40ή ημέρα, μέχρι και την 130ή από την τέλεση του γάμου, καταβάλλεται παράβολο δημοσίου αξίας 4,40 ευρώ. Μετά την 130ή ημέρα καταβάλλεται παράβολο δημοσίου αξίας 13,21 ευρώ.

 

 

Υπόχρεοι για τη δήλωση είναι οι σύζυγοι (ένας από τους δύο). Εκείνος που θα επιμεληθεί της έκδοσης θα πρέπει έχει μαζί του τις δύο αστυνομικές ταυτότητές των μελλονύμφων και τη δήλωση γάμου. Η τελευταία συντάσσεται από τον ιερέα που τέλεσε το μυστήριο του γάμου ή ο δήμαρχος (στην περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός) και είναι υπογεγραμμένη από αυτόν και από τους δύο συζύγους.


Liksiarxiki_praksi_B