Ακόμα και τα γραφειοκρατικά, αν γίνονται για καλό σκοπό, μπορούν να μετατραπούν σε μια πολύ όμορφη διαδικασία. Ούτως ή άλλως πάντως, το να γνωρίζετε επακριβώς ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχετε στα χέρια σας για να εκδώσετε άδεια θρησκευτικού γάμου είναι μια πολύ καλή αρχή. Ιδού λοιπόν τι θα χρειαστείτε:  

1. Πιστοποιητικό γέννησης

2. Πιστοποιητικό αγαμίας, από την ενορία όπου ανήκει ο καθένας από τους μελλόνυμφους. Για την έκδοσή του απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 

 
  • Πιστοποιητικό γέννησης.

  • Αστυνομική ταυτότητα.

  • Δύο μάρτυρες (όχι συγγενείς 1ου ή 2ου βαθμού) με τις αστυνομικές ταυτότητές τους.

  • Υπεύθυνη δήλωση από τους μάρτυρες ότι οι μελλόνυμφοι είναι άγαμοι και δεν είναι συγγενείς.

  • Εάν έχει προηγηθεί μεταξύ τους πολιτικός γάμος ληξιαρχική πράξη αυτού.

  • Εάν έχουν κάνει προηγούμενο γάμο πριν, διαζευκτήριο από το γραφείο διαζυγίων της αρχιεπισκοπής.

  • Εάν υφίσταται χηρεία, πιστοποιητικό χηρείας.

 

3. Το φύλλο της εφημερίδας με την αναγγελία του γάμου.
4. Παράβολο χαρτοσήμου των 15 ευρώ από το Δημόσιο Ταμείο.
5. Αστυνομικές ταυτότητες.

 

Dikaiologitika