Ληξιαρχική δήλωση βάπτισης

Καταχωρείται στο περιθώριο της πράξης γέννησης του παιδιού. Προθεσμία δήλωσης: Εντός ενενήντα (90) ημερών από τη διενέργειά της βάπτισης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, από την 90ή ημέρα μέχρι και την 180ή καταβάλλεται...

Δείτε περισσότερα

Τα διαδικαστικά

Βάπτιση παιδιού με έλληνες ορθόδοξους γονείςΟι έλληνες ορθόδοξοι γονείς για να βαπτίσουν το παιδί τους θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής:  Γενικά   Οι γονείς πρέπει οπωσδήποτε να προκαθορίσουν έγκαιρα...

Δείτε περισσότερα

Ληξιαρχική δήλωση βάπτισης

Καταχωρείται στο περιθώριο της πράξης γέννησης του παιδιού. Προθεσμία δήλωσης: Εντός ενενήντα (90) ημερών από τη διενέργειά της βάπτισης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, από την 90ή ημέρα μέχρι και την 180ή καταβάλλεται...

Δείτε περισσότερα

Τα διαδικαστικά

Βάπτιση παιδιού με έλληνες ορθόδοξους γονείςΟι έλληνες ορθόδοξοι γονείς για να βαπτίσουν το παιδί τους θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής:  Γενικά   Οι γονείς πρέπει οπωσδήποτε να προκαθορίσουν έγκαιρα...

Δείτε περισσότερα