Όλα τα παραπάνω αφού διευκρινιστούν και καταγραφούν, σε χαρτί, για να μην προκύψουν αμφισβητήσεις του τύπου: "Σου είπα", "Δε το συμφωνήσαμε αυτό…" κλπ. θα έλθει η στιγμή που θα αποτιμηθούν σε χρήμα. Οπότε έχουμε κάθε συμφέρον να αναγραφούν οι λεπτομέρειες στη συμφωνία καθώς και η χρέωση για το συνολικό πακέτο, που συνήθως εξοφλείται τη στιγμή της παράδοσης του υλικού. Προκαταβολές καταβάλλονται ή όχι ανάλογα με την πρακτική του καταστήματος και τις συστάσεις του πελάτη. Εννοείται ότι τυχόν επανεκτυπώσεις που θα ζητηθούν χρεώνονται εξτρά και βεβαίως θα πρέπει να έχετε μεριμνήσει και γι αυτό: δηλ. να σας δώσει ο φωτογράφος συγκεκριμένες τιμές για κάθε διάσταση αν κάποια στιγμή αποφασίσετε να ξανατυπώσετε ή αποφασίσετε εκ των υστέρων να κάνετε ένα δεύτερο άλμπουμ π.χ. για τους γονείς. Έχει συμβεί μερικοί φωτογράφοι να δίνουν φθηνή τιμή για τις συνήθεις 13x18cm φωτό αλλά να χρεώνουν πολύ ακριβά τα 20x30 ή τα 30x40cm.