Ζαγορά - Μεταμόρφωση Σωτήρα: Τηλ. 24260 22695
Άγιος Γεώργιος: Τηλ. 24260 22100
Αγία Κυριακή: Τηλ. 24260 22716
Αγία Παρασκευή: Τηλ. 24260 22575
Μακρυράχη - Τίμιος Πρόδρομος: Τηλ. 24260 31571
Πουρί - Άγιος Δημήτριος: Τηλ. 24260 31125

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ
Ζαγορά - Άγιος Τριαντάφυλλος