Λαύκος - Γέννηση Θεοτόκου: Τηλ. 24230 65711
Μηλίνα - Κοίμηση Θεοτόκου:
Τηλ. 24230 65496
Προμύρι - Κοίμηση Θεοτόκου: Τηλ. 24230 71163