Αγιά - Άγιος Αντώνιος: Τηλ. 24940 22266
Άγιος Γεώργιος: Τηλ. 24940 23690
Τίμιος Πρόδρομος: Τηλ. 24940 22969
Αετόλοφος - Κοίμηση Θεοτόκου: Τηλ. 24940 31286
Αμυγδαλή - Άγιος Γεώργιος: Τηλ. 24940 61061
Ανάβρα - Άγιος Αθανάσιος: Τηλ. 24940 41227
Ανατολή - Άγιος Γεώργιος: Τηλ. 24940 81387
Γερακάρι - Ευαγγελίστρια: Τηλ. 24940 41434
Δήμητρα - Άγιος Αθανάσιος
Έλαφος - Ανάληψη Κυρίου:
Τηλ. 24940 61030
Καλαμάκι - Αγία Παρασκευή
Καστρί - Άγιος Δημήτριος:
Τηλ. 24940 41601
Μαρμαρίνη - Άγιος Δημήτριος: Τηλ. 24940 31004
Μεγαλόβρυσο - Άγιος Αθανάσιος: Τηλ. 24940 31345
Μελίβοια - Άγιος Νικόλαος: Τηλ. 24940 31209
Μεταξοχώρι - Αγία Παρασκευή: Τηλ. 24940 22377
Νερόμυλοι - Άγιοι Απόστολοι: Τηλ. 24940 22897
Ποταμιά - Άγιος Δημήτριος: Τηλ. 24940 23265
Σκήτη - Αγία Τριάδα: Τηλ. 24940 22743
Σκλήθρο - Άγιοι Απόστολοι: Τηλ. 24940 91279
Σωτηρίτσα - Άγιος Γεώργιος: Τηλ. 24940 51532