Νέα Αγχίαλος - Άγιος Γεώργιος: Τηλ. 24280 76768
Αϊδίνιο - Άγιος Χαράλαμπος: Τηλ. 24220 51298
Μικροθήβες - Άγιος Γεώργιος: Τηλ. 24220 51248